Trgovine će morati da prestanu sa nekontrolisanim povećavanjem cijena osnovnih namirnica

Pritisak daje rezultat: trgovine prestaju da nekontrolisano povećavaju cijene osnovnih namirnica!

Piše: Milko Grmuša

Dragi prijatelji, upravo sam dobio informaciju da je jedan veliki hipermarket poslao dopis svojim dobavljačima u kojem od njih traži da im se prilikom svake najave poskupljenja namirnica obavezno dostavi detaljno obrazloženje istog.

To znači da su se do sad cijene namirnica dizale kako se kome ćefnulo i kako je ko htio da zgrne pare, a što tvrdim cijelo vrijeme.

Vidjećete na ovom skrinšatu da je dodat u prilogu mejla dobavljačima moj zahtjev prema inspekciji da se izvrše detaljne provjere poskupljenja u marketima.

Dakle, na osnovu moje inicijative Inspektorat je najavio kontrole u svim supermarketima i hipermarketima sa ciljem da se utvrdi kako se to formiraju cijene, da li se poštuju pravni propisi koji uređuju ovu materiju i da li postoje kršenja zakona i nedozvoljene špekulacije.

Ovo je borba koju vodim zajedno sa vama. Niko ne stoji iza mene, smetam praktično svim centrima moći u Republici Srpskoj.

Dragi prijatelji, zbog svih običnih ljudi, zbog naše djece, molim vas da nastavite da me obavještavate o svim nepravilnostima, da se borimo zajedno za dostojanstvo običnog čovjeka, da podijelite svuda gdje je moguće ovu vijest i da zajedno pazimo na prava potrošača. Prava čovjeka.

Radimo zajedno.

 

Izvor: Banjaluka.net