PETROVIĆ PREUSMJERIO PARE Kako će se finansirati referendum o opozivu gradonačelnika Bijeljine

Skupština Grada Bijeljine, u Odluci o pokretanju opoziva gradonačelnika, usvojila je i odluku o finansiranju referenduma, navodeći sa kojih tačno budžetskih stavki uzima novac.

Međutim, gradonačelnik Ljubiša Petrović tvrdi da je taj novac već preusmjerio za druge potrebe. Svojevoljno, kako tvrde u Skupštini, i za to će da odgovara pred zakonom.

Dok dva politička bloka vode svoju bitku u Bijeljini, postavlja se pitanje odakle će Komisija za opoziv gradonačelnika finansirati svoje obaveze za referendum zakazan za 19. mart.

Troškovnik

Ko će raspisati i platiti tender za štampanje glasačkih listića, njihovu distribucuju i inostranstvo? Ko će da plati lokalnu izbornu administraciju? Odgovori na ova i druga pitanja još su magloviti, a tek skučeni rokovi za tendere i žalbe.

U odluci gradske Skupštine od 8. februara 2023. piše da sredstva za sufinansiranje opoziva gradonačelnika obezbjeđuju iz budžeta Grada za 2023. u okviru gradske Skupštine, sa sljedećih pozicija: Rashodi za stručne usluge 15.000 KM, Ostali nepomenuti rashodi 5.500 KM, Nabavka materijala za rad Gradske izborne komisije 20.000 KM, Rashodi za stručne usluge i oglašavanje 10.000 KM, Rashodi za stručne usluge GIK 10.000 KM, Troškovi reprezentacije 5.000 KM, Rashodi za bruto naknade članova GIK 110.000 KM, Ostali nepomenuti rashodi 250.000 KM i sa pozicije Nabavka opreme u iznosu od 20.000 KM.

Ipak, gradonačelnik Petrović je uzburkao političke duhove tvrdnjom da u budžetu nema novca za referendum o njegovom opozivu. Kako? Petrović je izjavio da je, kao izvršilac budžeta grada, iskoristio zakonsko pravo da taj novac preusmjeri za subvencije roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće. Još je u politički ostrašćenom govoru naglasio da oni koji žele ga da opozovu imaju novac za to, prozivajući predsjednika RS Milorada Dodika i njegov budžet od oko 56 miliona KM.

Najavili krivičnu prijavu

Pri tome Petrović zna da se iz takvih izvora ne može finansirati lokalni referendum, možda unaprijed tražeći alibi za postreferendumsku priču o krađama izbora i sumnjivim štampanjima glasačkih listića.

Po starom običaju, Ljubiša Petrović nije odgovarao na naše telefonske pozive.

Istovremeno, predsjednik Skupštine Grada, Aleksandar Đurđević, za Srpskainfo kaže da Petrović nije imao nikakvog osnova da novac za jednu namjenu preusmjeri u drugu.

– Mi smo usvojili Budžet, usvojili smo Odluku o izvršenju budžeta, koja je stupila na snagu i koja sadrži svaku pojedinačnu budžetsku stavku. Odlukom o izvršenju budžeta su zabranjene bilo kakve jednostrane realokacije. Za svaku realokaciju sada je potrebna saglasnost Skupštine Grada. Odlukom o opozivu, vidjeli ste, određena su finansijska sredstva i ta odluka je takođe stupila na snagu. Pravilnikom je definisano da lokalna zajednica snosi troškove referenduma, a gradonačelnik je javno rekao da je on izvršio neke realokacije. Znači, on je uradio nešto što Zakon o budžetskom sistemu RS i Odluka o izvršenju budžeta ne dopušta. To je nezakonito i zbog toga će biti podnijeta krivična prijava protiv njega. Jedino je sporno što će neko morati kroz sudske sporove da obezbijedi sredstva koja treba Grad da uplati. To će onda biti samo dodatni troškovi za grad – kaže Đurđević.

Prema njegovim riječima, bilo bi potpuno apsurdno da se pokrene opoziv protiv bilo kog (grado)načelnika, a da on kaže da ne da novac za to.

– Ne može to tako da funkcioniše. Komisija je formirana, u komisiji su članovi Gradske izborne komisije. Imali smo mogućnost da imenujemo koga hoćemo, nismo to uradili, imenovali smo sve članove GIK koja je u tom sastavu bila i kada je Petrović postao gradonačelnik. Ta komisija za opoziv ima ovlaštenja po Izbornom zakonu RS, takva je i naredna Republičke izborne komisije da usvoji svoj finansijski plan i da radi po tom planu. Ne može komisija da zavisi ni od skupštine ni od gradonačelnika, kao zainteresovanih strana. Ona je samostalan,  nezavisan organ – zaključuje Đurđević.

GIK radi kao da je sve u redu

Predsjednik Republičke izborne komisije Republike Srpske, Oliver Blagojević, takođe kaže da je obaveza lokalne zajednice da ovakav referendum finansira iz svog budžeta.

– U službenom glasniku 63/22 objavljen je Pravilnik o postupku provođenja opoziva. U članu 10.1. piše da se postupak provođenja opoziva u cjelosti finansira iz budžeta grada odnosno opštine. Jasno je da on to treba isfinansirati, ima odluke, ima budžet – kaže Blagojević za Srpskainfo.

Dijana Savić Božić, predsjednica GIK i ujedno predsjednica Komisije za provođenje postupka opoziva, kaže da se, nakon izjava Petrovića, obratila gradskoj Skupštini, koja tvrdi da novac postoji.

– Za sada komisija fizički radi posao koji je radila i do sada, preko informatike, preko softvera koji su u posjedu Gradske uprave. Malo više radimo, ali mi smo tijelo Skupštine; ona odrađuje svoj posao što se tiče obezbjeđivanja materijala. Ne bih se mnogo bavila izjavama gradonačelnika i predsjednika Skupštine jer su oprečne i kontradiktorne. Naše je samo da radimo svoj posao. A to što imamo pritisak i što nemamo uslove koje bi trebalo da imamo, to je naš problem, ali ćemo završiti svoj posao do kraja – kaže Savić Božić za Srpskainfo.

Rok

Na pitanje ko, primjera radi, treba da raspiše tender za štampanje glasačkih listića, nije imala konkretan odgovor.

– Komisija je ad hok, ona sigurno nema mandat da raspisuje tender ili da ga ne raspisuje. Niti ja kao predsjednik to smijem da tumačim. Stvar komisije jeste da se njoj obezbijedi materijal. Ko će njega obezbijediti, ko će raspisati tender, ko će preporučiti štampariju, to nas ne interesuje – zaključuje ona.

Prema članu 45v Izbornog zakona Srpske, Komisija za provođenje postupka opoziva, između ostalog, brine se za obezbjeđivanje materijala za glasanje i dostavlja ih biračkim odborima. Odluka o pokretanju postupka opoziva u Bijeljini na snagu je stupila 23. februara.

Prema Izbornom zakonu RS, postupak opoziva provodi se u roku od 30 dana nakon toga, što znači da je 19. mart nešto prije isteka zakonskog roka. Zakonska obaveza komisije je da najkasnije 15 dana prije referenduma, onima koji glasaju putem pošte, dostavi glasačke listiće. Dakle, već početkom marta.

 

Izvor: srpskainfo.com