Nešić: Porodica Ratka Mladića da odabere ljekare i mjesto liječenja

Nakon smrti Radoslava Brđanina, Republika Srpska mora zahtjevati od Haškog tribunala da general Ratko Mladić bude liječen na način koji nesumnjivo potvrđuje njegovo pravo na život i adekvatnu medicinsku njegu.

Preveliki je spisak ljudi koji su, uz nesumnjiv nemar osoblja tribunala, završili svoj život u njegovom zatočeništvu.

General Ratko Mladić, u konsultacijama sa porodicom, treba da odabere ljekare i mesto liječenja. Za srpski narod u BiH general Ratko Mladić je komandant vojske koja je spriječila njihovo protjerivanje sa vijekovnih ognjišta. Svaka sumnja na to da li ostvaruje svoje ljudsko pravo na liječenje ne doprinosi stabilnosti u BiH.

 

Izvor: Nacional.live