Košarac pozdravio odluku Vlade Srpske o ograničavanju cijene peleta

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac pozdravio je odluku Vlade Republike Srpske o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta prema kojoj se definiše najviša maloprodajna cijena na 480 KM po toni, plus PDV.

– U momentu kada se cijeli svijet suočava sa krizom energenata, a posljedično tome i rastom cijena, institucije Republike Srpske su pokazale odgovornost i senzibilitet prema građanima. Na osnovu inicijative novoizabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Vlada je usvojila odluku o organičenju cijene peleta, primarno vodeći računa o svakom čovjeku u Srpskoj – poručio je Košarac.

On je izrazio očekivanje da će institucije FBiH slijediti primjer Vlade Republike Srpske, kako bi došlo do harmonizacije cijene peleta u oba entiteta u najkraćem mogućem roku, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Košarac je podsjetio da je Savjet ministara nedavnom odlukom o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta zabranio izvoz peleta do 31. januara naredne godine.

Istom odlukom, dodao je, Ministarstvo spoljne trgovine zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u BiH, nađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

– To praktično znači da odluka Savjeta ministara o zabrani izvoza peleta može biti korigovana, ukoliko entitetske institucije to iniciraju. Uvažavajući ustavne nadležnosti, u konstantnoj smo komunikaciji sa resornim entitetskim ministarstvima i analiziramo stanje na tržištu, kako bismo pronašli rješenje koje će biti zadovoljavajuće i za naše građane, ali i za kompanije koje se bave spoljnotrgovinskim prometom – rekao je Košarac.

S tim u vezi, on je najavio da će u narednih deset dana organizovati novi radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava i privrednih komora Republike Srpske i FBiH.

– Naš prijedlog biće da, nakon što utvrdimo bilans stanja, idemo sa uvođenjem izvoznih kvota, na način da se odredi tačna količina peleta koja se može izvoziti, a da pri tome potrebe domaćeg tržišta ne budu ugrožene niti u jednom segmentu – naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima, optimalno rješenje bilo bi da se domaćim proizvođačima peleta omogući izvoz 50 odsto proizvodnje, a da 50 odsto plasiraju na tržište Republike Srpske i FBiH.

 

Izvor: Srna