Forenzičar tvrdi: Ne postoji grafološko vještačenje glasačkih listića, CIK nema pravo da to traži

Direktor banjalučkog Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Dane Branković rekao je da je ponovo na snazi nestručno vještačenje glasačkih listića.

On je rekao kako ne postoji grafološko vještačenje već samo grafoskopsko vještačenje.

“Svi koji javno govore da će se izvršiti grafološko vještačenje ne govore istinu”, ističe Branković.

On kaže da je za autentičnost svakog dokumenta potrebno imati preduslove.

Pored spornog potpisa treba nabaviti još 3-5 dokumenata sa istim potpisom kako bi se utvrdila autentičnost skriptora. Potpisi sa identifikacionih dokumenata nisu pouzdani, tvrdi on.

“Treba vrijeme potrebno za stručno vještačenje. Potrebno je za jedan nalaz osam sati.To je nalaz od otprilike 20 strana”, rekao je on.

Vještačenje se može izvršiti samo naredbom Tužilaštva ili zahtjevom Suda, a ne na osnovu zahtjeva CIK-a ili političkih partija.

“CIK nema pravo da traži vještačenje. Nema grafološkog vještačenja i oni na to nemaju pravo. Ne navijam ni za jednu stranu, ja sam stručnjak. Tražim samo da se prestane sa ovim. To je nedopustivo i neodgovorno”, rekao je danas u Banjaluci Branković.

On kaže da vještačenje obavljaju priučeni grafolozi sa različitim kursevima.

 

Izvor: Buka