Đaci škole u Bijeljini ispisali istoriju: Sve vukovac do vukovca – nema rivalistva među njima
Ova školska godina zlatnim je slovima upisana u stogodišnju istoriju Tehničke škole “Mihajlo Pupin” u Bijeljini, jer prvi put u jednom odjeljenju tehničara informacionih tehnologija u klupi sjedi sve vukovac do vukovca.

Nacional Live02.01.2023