Čiji je suzdržani glas BiH u Savjetu Evrope povodom prijema Kosova?
Komitet ministara Savjeta Evrope na jučerašnjoj sjednici odlučio je da se pokrene procedura za razmatranje zahtjeva Kosova za prijem u tu organizaciju, a BiH je prilikom glasanja bila suzdržana. Ovo je iskorišteno kao tema žestokih političkih obračuna unutar RS.

Nacional Live25.04.2023