RSS: Petroviću, budućnost ne može da se relocira!
Budućnost svakog naroda čine djeca, odnosno nova pokoljenja, i zato ulaganja u pronatalitetnu politiku treba iz godine u godinu da budu veća, a ne da se različitim relokacijama ionako mizerna sredstva na lokalnom nivou smanjuju, saopšteno je iz Republičke stranke Srpske povodom navoda JZU „Sveti Vračevi“ Bijeljina da je gradonačelnik ovog grada relokacijom budžetskih sredstava umanjio iznos za borbu protiv bijele kuge. – Informacija da će gradonačelnik sredstva namijenjena za pronatalitetnu politiku upotrijebiti za kupovinu udžbenika đacima nas je iznenadila, ne zbog udžbenika – jer takvu ideju u potpunosti podržavamo, nego zbog ishitrene odluke koja može da naškodi pojedincima i…

Nacional Live02.06.2022