Da li je sporno da Malteški vitez bude narodni poslanik u Republici Srpskoj?
Ko su Malteški vitezovi i kakva je veza Srba s ovim viteškim redom?

Nacional Live18.06.2023