Forenzičar tvrdi: Ne postoji grafološko vještačenje glasačkih listića, CIK nema pravo da to traži
Direktor banjalučkog Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Dane Branković rekao je da je ponovo na snazi nestručno vještačenje glasačkih listića.

Nacional Live25.10.2022