Svi optuženi u slučaju Dženan Memić oslobođeni krivice za prikrivanje dokaza
Danas je izrečena presuda za petero optuženih u predmetu “Zijad Mutap i drugi” koji se vodio pred Sudom Bosne i Hercegovine u vezi sa slučajem smrti Dženana Memića. Optuženi su u prvostepenoj presudi oslobođeni krivice.

Nacional Live24.11.2022