Resuverenizacija Republike Srpske
Da li Republika Srpska uopšte ima pravo da povrati nadležnosti koje je međuentitetskim sporazumima već prenela na BiH, i da li ima realni politički kapacitet da izvede planiranu resuverenizaciju? U petak, 10. decembra, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima je zadužila Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na sporazume o prenosu nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa i odbrane. Reč je o sporazumima koje je 2003, 2004. i 2005. godine, na osnovu prethodno dobijenog ovlašćenja Narodne skupštine RS, zaključila Vlada Republike Srpske sa Vladom Federacije BiH. Narodna skupština RS nije zaključcima propisala…

Nacional Live05.05.2022