Zašto se ne priča o ovim dijelovima biografije Gujona?
Besmisleno je braniti Arno Gujona jer to bi značilo da je za šta kriv! Besmisleno je i praviti od njega heroja jer to bi, pak, značilo da smo, nažalost, toliko pali da na ljudskost gledamo kao na izuzetak vredan divljenja! On je jednostavno Arno Gujon- čovek koji nije dozvolio da ga život stavi pred dilemu: „da li biti čovek“, jer u kome se od nas to ne podrazumeva taj životom tek prekraćuje dane živeći u smislu besmisla. Arno Gujona preziremo jer umesto nas čuva srpsku kolevku i grob! Arno Gujona volimo jer umesto nas čuva srpsku kolevku i grob! Arno…

Nacional Live06.05.2022