IRB: Ostajemo najvažniji stub finansijske podrške razvoju i investicijama

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ostaje najvažniji stub finansijske podrške razvoju i investicijama, u partnerstvu sa privatnim sektorom i međunarodnim finansijskim institucijama, čime omogućuje stvaranje konkurentne i održive privrede Republike Srpske.

Rad IRBRS regulisan je Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske koji je utvrdio 100 % vlasništvo Republike Srpske.

Prijedlozi zakona koje je na današnjoj posebnoj sjednici utvrdila Vlada Republike Srpske, a koji se tiču mogućih izmjena u načinu poslovanja Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, tek treba da prođu skupštinsku proceduru. Kada zakoni budu usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske IRBRS će poslovanje prilagoditi važećoj legislativi.

Strateški ciljevi IRBRS ostaju isti – podsticanje investicija i podrška razvoju u Republici Srpskoj. To podrazumijeva unapređenje poljoprivredne proizvodnje, podršku malom i srednjem preduzetništvu, stambeno-poslovnu izgradnju, izgradnju infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj, povećanje zaposlenosti, podršku proizvodnji za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, ravnomjeran regionalni razvoj, unapređenje korporativnog upravljanja i tržišta kapitala, efikasan proces sprovođenja privatizacije i restrukturiranje preduzeća u kontekstu privatizacije, podršku investicijama, zaštitu životne sredine i podršku finansijskom sektoru.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, po hitnom postupku, koji predviđa proširenje djelatnosti IRBRS. Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojim je predviđeno da poslove platnog prometa može obavljati i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, u skladu sa ovlašćenjem za pružanje tih usluga utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama Republike Srpske, po hitnom postupku. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usklađivanja sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske.

 

Izvor: Nacional.live