UPOZORENJE NA POPLAVE U narednim danima moguć porast vodostaja Bosne, Une i Sane

Zbog topljenja snijega i novih padavina prognozira se porast vodostaja od sutra do utorka, 14. marta, te se očekuje dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva Bosne, te u slivu rijeka Une i Sane.

Agencija za vodno područje rijeke Save je izdala obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja na području opština u Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

– Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje sprovode mjere i aktivnosti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez – navedeno je u saopštenju.

Iz Agencije navode da nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte da je opasno da prilaze obali zbog povećanog vodostaja i brzine vode.

 

Izvor: Atv