Raspisan javni poziv: Ove uslove moraju da ispunjavaju višečlane porodice da bi dobile 750 KM

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansijsku pomoć nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj.

Jedan od roditelja četvoro i više djece finansijsku pomoć može ostvariti ako ispunjava sljedeće uslove: da je nezaposlen, da ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života, da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine / Republike Srpske, da ima mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i teritoriji Brčko distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske, na dan stupanja na snagu odluke i da se ne nalazi u evidenciji JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske kao korisnik nekog od prava iz dječije zaštite .

Isplata finansijske pomoći za korisnike koji su u evidenciji JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, vršiće se na osnovu evidencija Fonda, bez potrebe prijavljivanja na ovaj Javni poziv.

Uz popunjen zahtjev za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: dokaz o nezaposlenosti – potvrda Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili poreska kartica, fotokopija lične karte za podnosioca zahtjeva, izvod iz matične knjige državljana za podnosioca zahtjeva, potvrda o prebivalištu za podnosioca zahtjeva, fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva i izvode iz matične knjige rođenih za svako dijete kao dokaz utvrđivanja da najmlađe dijete nije navršilo 18 godina.

Zahtjev sa neophodnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu porodice, omladine i sporta, na adresu: Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka.

Zahtjev za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta Srpske.

 

Izvor: srpskainfo.com