Mania: Šokirani smo

Iznenađeni smo današnjom neprijatnom informacijom da je zbog našeg profesionalnog angažmana kao marketinške agencije uslijedila reakcija Vlade Ujedinjenog kraljevstva.

Prije svega zato što smo u skoro deset godina postojanja agencije Mania uspješno sarađivali sa mnogim domaćim i stranim klijentima i organizacijama, te izgradili kredibilno ime u industriji marketinga. Između ostalog radili smo projekte za EU, GIZ, UNICEF, UNDP, USAID, ali i na projektima sa amabasadom Velike Britanije. Ta ista ambasada nas je pozvala na učešće na okruglom stolu kao primjer uspješnih preduzetnika kao pokretača promjene na lokalnom i državnom nivou.

Takođe, prepoznati smo i po uspješnim projektima u saradnji sa različitim brendovima u kojima smo promovisali Bosnu i Hercegovinu. Dva puta smo pobijedili na takmičenju i predstavljali BiH na najvećem međunarodnom festivalu iz marketinga u Kanu. Različite nagrade za kvalitet našeg rada osvojene na festivalima širom svijeta (Los Anđeles, Tokio, Berlin, Madrid, te mnoge druge) govore u prilog tome da je naš rad prepoznat na međunarodnom nivou.

Za konkretan angažman zbog kojeg je uslijedila reakcije Vlade Ujedinjenog kraljevstva, kao i za sve druge domaće i strane projekte, po istoj proceduri prijavili smo se na javni poziv raspisan od strane relevantne institucije za koji se mogao prijaviti bilo ko na tržištu. Radeći svoj posao pridržavali smo se normi i pravila struke, te profesionalno ispunili obaveze definisane od strane ugovornog organa kojih su se pridržavali i drugi pravni subjekti koji su prethodnih godina bili angažovani na istom projektu i niko nije bio sankcionisan.

Nadamo se da ovakve odluke ne šalju negativne poruke i drugim mladim ljudima da je ostanak u ovoj zemlji i profesionalno obavljanje svog posla moguće bez različite vrste pritisaka.

U agenciji Mania zaposleno je više od 25 mladih i talentovanih ljudi koji će i ubuduće, bez nepotrebne politizacije, nastaviti da profesionalnim angažmanom dokazuju svoju kreativnost i kvalitet u realizaciji domaćih i stranih projekata.

 

Izvor: Nacional.live