Ljekarima pumpali prekovremeni rad: Prečešljane poslovne knjige pojedinih domova zdravlja u Srpskoj

Neuplaćivanje novca od participacije, zapošljavanje bez saglasnosti, napumpan prekovremeni rad, imenovanje direktora mimo konkursa, kršenje zakona o javnim nabavkama, ali i o obračunu plata, samo su neke od zamjerki koje su revizori utvrdili češljajući poslovne knjige pojedinih domova zdravlja u Srpskoj.

Unajnovijim izvještajima Glavne službe za reviziju javnog sektora tri doma zdravlja dobila su mišljenje sa rezervom, a jedan negativnu ocjenu.

Tako je samo u Domu zdravlja “Sveti Luka” iz Kalinovika utvrđen niz propusta, od toga da dnevnik blagajne nije zaključivan na kraju dana, već na mjesečnom nivou, do toga da novac od participacije nije uplaćivan na račun trezora opštine.

– Takođe nisu donijeli odluku o uvođenju dežurstva, kao ni plan javnih nabavki za 2022. Pored toga Dom zdravlja je kupio goriva, ali i obezbijedio usluge održavanja vozila u iznosu od 59.937 KM bez sprovođenja procedure javnih nabavki – naveli su revizori.

U daljem izvještaju revizori su skrenuli pažnju da lice imenovano za direktora Doma zdravlja “Sveti Luka” obavlja i poslove ljekara, kao jedini zaposleni doktor medicine u toj ustanovi.

– Propisima kojima se uređuje oblast rada i plata nije definisan način evidentiranja sati na radu i obračuna plate direktorima Domova zdravlja koji su uporedo angažovani i u timovima porodične medicine ili na obavljanju drugih zdravstvenih usluga – podvukli su revizori.

Takođe revizori su naveli i da su u Domu zdravlja zaposlena tri lica bez saglasnosti nadležnog ministarstva.

Ništa bolje kod revizora nije prošao ni Dom zdravlja “Dr Ljubomir Ćeranić” Sokolac, jer nisu donijeli pravilnik o javnim nabavkama kao ni druga akta iz tog domena, dok su sa druge strane nabavljali razni materijal, ali i usluge od 95.722 KM bez sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Revizori su skrenuli pažnju i na samu proceduru imenovanja direktora sokolačkog Doma zdravlja.

– Konkursna procedura za imenovanje direktora nije sprovedena, a Skupština opštine Sokolac je u aprilu prošle godine imenovala vršioca dužnosti direktora – navedeno je u izvještaju tog doma zdravlja.

Revizorski izvještaj Domu zdravlja “Sveti Sava” iz Šekovića pun je zamjerki revizora, a među prvima je da su zapošljavali kadar bez saglasnosti nadležnog ministarstva.

– Direktor Doma zdravlja nije donio odluku o uvođenju dežurstava. Pored toga evidencija o prisustvu radnika na radu je nepotpuna, jer ne sadrži vrijeme početka i završetka dnevnog rada radnika, ostvarene sate koji se odnose na dežurstvo i prekovremeni rad – navedeno je u izvještaju.

Pored toga mjesečni fond časova rada na osnovu kojeg je vršen obračun plate za direktora i jedan broj ljekara značajno je veći od propisanog.

– Godišnji sati prekovremenog rada po osnovu dežurstva kreću se od 500 do 1.200 sati, čime je prekršen Zakon o radu te posebni kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu kojim je propisano da prekovremeni rad uključujući sve vidove rada ne može iznositi više od 230 časova godišnje – navedeno je u izvještaju revizora.

Nadalje utvrđeno je da je Dom zdravlja obračun naknade plate za dežurstvo vršio pogrešno, ali i da nije obračunavao posebni doprinos za solidarnost od 0,25 odsto neto plate zaposlenog lica u RS, čime je prekršen Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

Negativno mišljenje

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS prečešljala je i poslovne knjiga Doma zdravlja u Srebrenici i na kraju im dala negativno mišljenje, piše Glas Srpske.

– Polog novca od naplaćene participacije nije vršen na transakcioni račun, dok je stanje novca u blagajni veće od utvrđenog maksimuma – samo su neke od zamjerki revizora u radu Doma zdravlja Srebrenica.

 

Izvor: srpskainfo.com