Fakultet u Sarajevu suspendovao studentkinje zbog obajva na društvenim mrežama

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije u Sarajevu suspendovao je dije studentkinje srpske nacionalnosti zbog fotografija na kojima drže tri prsta, kao i zbog objava u kojima se pominje general Ratko Mladić.

Fakultet je izdao saopštenje u kojem se navodi da je Disciplinska komisija za disciplinsku odgovomost studenata na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije okončala postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti studentica Fakulteta Valentine Vujičić i Slađane Todić po prijavi dekana Fakulteta, kako navode, radi grubog narušavanja ugleda Univerziteta i Fakulteta.

Navode da je disciplinska komisija izrekla najstrožiju disciplinsku mjeru propisanu odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu — isključenje sa studija na Univerzitetu u Sarajevu u trajanju od 3 (tri) akademske godine u skladu sa kako navode, utvrđenom težom povredom discipline ponašanja i to „grubog narušavanja ugleda Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju bezbjednosne studije“.

 

 

Izvor: Večernje novosti