“Birali ponuđače sa previsokim cijenama” Revizori upozorili na kršenje Zakona o javnim nabavkama u opštini Modriča

Opština Modriča je u 2022. godini provodila nabavke putem direktnog sporazuma bez donesenog Pravilnika, čime je kršila Zakon o javnim nabavkama.

Navodi se ovo, između ostalog, u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Modriča za prošlu godinu. Opština je dobila od revizora mišljenje s rezervom, a najviše zamjerki bilo je upravo na javne nabavke.

Revizori su tako naveli da je opština Modriča „mimoišla“ postupak javnih nabavki prilikom izgradnje II faze građevinskog objekta gradskog bazena u Modriči,  kao i kod adaptacije opštinske zgrade u ulici Petra Kočića u Modriči, te kod obilježavanja horizontalne saobraćajne signalizacije u Modriči u 2022. godini.

Vrijednost navedenih javnih nabavki iznosila je 178.490 KM.

– Takođe, ugovorni organ nije donio odluku o pokretanju javne nabavke za dodatne radove. Za svaku nabavku dodatnih roba, usluga i radova ugovorni organ je dužan provesti odgovarajući postupak propisan zakonom – ističe se u izvještaju Glavne službe za reviziju.

Dodaje se da je izbor najpovoljnijeg ponudača u predmetu nabavke uglja i opreme za video nadzor u opštini Modriča, kao i dodjela ugovora po tim nabavkama izvršeni na osnovu neprihvatljive ponude, odnosno cijena iz ponude je veća od procijenjene vrijednosti iz tenderske dokumentacije, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

U revizorskom izvještaju se ističe da su usluge čišćenja i dezinfekcije ulica, trotoara i parkinga u prvoj polovini 2022. godine obavljene bez provedenog postupka nabavke u vrijednosti od 167.957 KM, što, takođe, nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

– Za drugu polovinu 2022. godine u postupku nabavke istih usluga izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjela ugovora izvršeni su na osnovu neprihvatljive ponude, odnosno cijena iz ponude je veća od procijenjene vrijednosti iz tenderske dokumentacije, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – upozorili su revizori.

Istakli su i da nisu provedeni postupci javnih nabavki i nisu zaključeni ugovori povodom obilježavanja Dana opštine Modriča za nabavke roba i usluga u najmanjem iznosu od 35.021 KM, što opet nije u skladu sa pomenutim zakonom.

U izvještaju se ističe da u postupku realizacije okvirnih sporazuma u 2022. godini za nabavke radova na sanaciji/nasipanju makadamskih ulica i lokalnih puteva na području Opštine Modriča nisu zaključeni pojedinačni ugovori prema uslovima iz okvirnog sporazuma.

– Za nabavke radova na sanaciji/nasipanju makadamskih ulica i lokalnih puteva na području Opštine na osnovu otvorenog postupka u maju 2022. godine zaključena su tri okvirna sporazuma ukupne vrijednosti od 542.427 KM na period 2022-2024. godina.

U postupku realizacije okvirnih sporazuma u 2022. godini nisu zaključeni pojedinačni ugovori prema uslovima iz okvirnog sporazuma, što nije u skladu sa zakonom – navodi se u revizorskom izvještaju.

Dodaje se da su nabavke geodetskih usluga izvršene putem tri direktna sporazuma za koje su zaključeni ugovori u vrijednosti od 17.950 KM čime je izvršeno dijeljenje nabavki, što nije u skladu sa navedenim Zakonom.

Revizori su primjedbu imali i na zapošljavanja. Naveli su da je radni odnos na određeno vrijeme kod dvoje zaposlenih zbog privremeno povećanog obima posla trajao duže od šest mjeseci, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

U revizorskom izvještaju je upozoreno i na to da Centar za socijalni rad Modriča nema usvojen interni akt kojim bi se utvrdila visina i način ostvarivanja prava na lična primanja zaposlenih.

– Postojeća odluka o razvrstavanju poslova po grupama složenosti poslova i utvrđivanje koeficijenata za obračun plate i drugih primanja zaposlenih u navedenoj javnoj ustanovi nije usklađena sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske – navodi se u izvještaju.

Ističe se i to da Pravilnikom o obračunu plata i drugih ličnih primanja radnika u Javnoj predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Modriča iz aprila 2022. godine utvrđene su platne grupe i platni koeficijenti koje se razlikuju u odnosu na Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

Revizori su još upozorili da opština nije utvrdila kriterijume za raspodjelu sredstava grantova udruženjima građana, sportskim organizacijama i udruženjima, te etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima, niti je sa korisnicima granta potpisala ugovore.

Takođe, pojedini korisnici grantova nisu dostavljali izvještaje o namjenskom utrošku sredstava granta.

 

Izvor: srpskainfo.com